Lebka ichthyostegy již byla ochuzena o pásmo kostí, ze kterého vznikl pletenec lopatkový. Zachovaly se však ještě zbytky dvou skřelových kostí, které původně kryly žaberní oblouky. Snímek © Z. Roček