Fosilní jazyčnatky, jak je zobrazil skanovací elektronový mikroskop. Boeckelericambria pelturae zboku, délka těla přibližně 350 m.