Fosilní jazyčnatky, jak je zobrazil skanovací elektronový mikroskop. Heymonsicambria repetskii (cca 710 m).