Fosilní jazyčnatky, jak je zobrazil skanovací elektronový mikroskop. Boeckelericambria pelturae (cca 350 m)