Nově popsané druhy fosilních jazyčnatek (zleva) Heymonsicambria sp., Boeckelericambria pelturae a Haffnericambria trolmeniensis.