Nahoře fosilní drápkovec ze strany. Úsečka představuje 0,5 mm. Dole jeden z asi 80 druhů drápkovců žijících v současnosti. (Horní kresba podle Science 1370, 1996, dolní kresba Radka Berkmanová)