Předpokládaný kambrický „ediakarský organizmus“, zachovalý v podobě odlitku na bázi vrstev uložených turbiditními proudy. Kambrium, Irsko. Rekonstrukce podle T. P. Crimese et al. (1995).