Série „vendobiontů“ ukazující společný morfologický základ většiny známých forem. Úsečky představují 1 cm. Podle Žuravleva (1995).