Nová rarefakční křivka pro „Raupův systém“, a tedy i pro permské vymírání. Odchylky mezi původní Raupovou křivkou a novou křivkou jsou odvozeny z rozdílů mezi průběhem vymírání starého a nového systému podčeledi Phyllobaeninae. Jakoby byl Raupův systém revidován a z vzniklého systému odvozena (modelováním vymírání) nová rarefakční křivka. Při vymírání podčeledi Phyllobaeninae se snížilo procento vymřelých rodů téměř o polovinu (0,56krát). Tomu odpovídá 48 % vymřelých rodů na nové „Raupově“ křivce oproti původním osmdesáti šesti procentům. A tomu také odpovídá 87 % druhů vyhynulých v permské katastrofě.