Rarefakční křivky odvozené ze starého a nového systému podčeledi Phyllobaeninae. Křivka pro starý systém je plošší a bližší Raupově křivce na obr. 1. Z křivek lze vyčíst, že čím je systém vyrovnanější, tím déle vyšší taxony odolávají náhodnému vymírání druhů. Naopak vymírání vyšších taxonů v asymetrickém systému je plynulejší.