Poměrně vyrovnané rozložení druhů v rodech podčeledi Phyllobaeninae po kladistické revizi. Nový systém obsahuje jen 11 rodů (včetně jednoho nově popsaného pro „starý“ druh). V systému není žádný monotypický rod a jen 4 rody do tří druhů. Sluší se připomenout, že vyrovnanější systém plyne z odstranění parafyletických skupin a ne z primární snahy o tzv. „vyrovnaný systém“.