Vysoce asymetrické rozložení druhů v rodech starého systému podčeledi Phyllobaeninae. Z celkových 27 rodů je 6 rodů monotypických a 12 rodů nemá více než 3 druhy.