Asymetrické rozložení druhů v rodech recentních savců (upraveno podle obrázku v Raupově knize). Asi polovina rodů obsahuje jen jediný druh a většina rodů je druhově chudá. Z podobného rozložení Raup vychází při konstrukci rarefakční křivky pro permskou katastrofu. Rarefakční křivka pro starý systém podčeledi Phyllobaeninae (obr. 5) a rozložení druhů v rodech tohoto systému (obr. 3) odpovídají Raupovým údajům. Dá se přepokládat, že při moderní reklasifikaci taxonomie savců by zmizely parafyletické skupiny a rozložení druhů v rodech by se stalo vyrovnanějším (viz nový systém podčeledi Phyllobaeninae na obr. 4).