Metoda zpětné rarefakce, kterou došel D. M. Raup ke svým devadesáti šesti procentům druhů vyhynulých v permské katastrofě. Křivka na obrázku vychází z předpokládaného vysoce asymetrického rozložení druhů v rodech a rodů v čeledích. Z paleontologických nálezů lze vyčíst, kolik vyšších taxonů (např. čeledí nebo rodů) koncem permu vyhynulo – mělo by to být 52 % všech čeledí, což odpovídá osmdesáti šesti procentům vyhynulých rodů. Rarefakční křivka je založena na poměru rodů a druhů v systému. Proto na ní lze odečíst, že osmdesáti šesti procentům vyhynulých rodů odpovídá 96 % vyhynulých druhů. Metoda je založena na zjednodušujícím přepokladu vymírání celých druhů (ne jen jedinců) podle modelu pěšáka v poli (viz text článku).

(Upozorňuji, že výpočty použité pro napsání článku a sestrojení grafů jsou jen velmi hrubé a zjednodušující, navíc byly někdy dosti zdlouhavé, a proto zde jejich přesné znění neuvádím.)