Modelový průběh „vymírání“ rodů ve starém systému podčeledi Phyllobaeninae. Křížek (+) označuje vyhynutí rodu.