Krasová kapsa Koněprusy – C 718. A až H – jednotlivé polohy. Kolem profilu metrová síť, kresba F. Prošek. Vysvětlivky: 1 – rendzina (humózní povrch), 2 – žluté hlíny, 3 – načervenalé až rudé hlíny, 4 – jeskynní spraše, 5 – hlinité suťe, 6 – manganové polohy, 7 – písek z rozpadlých devonských crinoidů, 8 – sypké až zpevněné sintry, 9 – vápencová suť s příměsí hlíny, 10 – smíšená výplň zřícená do komínu.