Kalifornské stromatolity prekambrického stáří (550 až 545 milionů let) studovali J. Hagadorn a D. Bottjer z Jihokalifornské univerzity v Los Angeles. Domnívají se, že na jejich vzhledu se velmi podepsaly různé formy živočichů, kteří se zde živili mikroorganizmy. Zdá se jim, že na povrchu stromatolitů rozeznali stopy jejich činnosti (New Scientist 150, No. 2036, 15, 1996). Pravěké stromatolity byly utvářeny prokaryontními organiazmy příbuznými dnešním sinicím. Jejich rekonstrukci provedli Z. V. Špinar a P. Jakubík, 1993, olej na plátně, 70x50 cm, foto