Dve rozdielne výtvarné podania stegosaura; nahoře stegosaurus ako zástupca živočíšnej triedy Dinosauria (podľa G. S. Paula), dole stegosaurus ako zástupca živočíšnej triedy Sauria (podľa O. C. Marsha).