Imaginácia, Brachiosaurus brancai v dekoratívnej krajine, kresba tuškou, 1991, originál J. Gullár