Chasmosaurus belli (Ornithischia,Teratopsidae) originální rekonstrukce Z. V. Špinara a Z. Buriana, Paleontologie obratlovců 1976, ilustrace Zdeněk Burian, snímek B. Záruba.