„Určitě znáte ony tři opice, jejichž sošky představují tři základní poučky buddhismu: „Nic zlého neslyšet, nic zlého nevidět, nic zlého neříkat.“ Jsou to tři makakové červenolící, z nichž jeden si zakrývá uši, druhý oči a třetí ústa. Je zajímavé, že dlouhá staletí bylo v japonském malířství zakázáno kreslit a malovat opice, takže většina obrazů, na kterých jsou makakové zobrazeni, pochází od korejských umělců.“

Úryvek z knihy Luďka J. Dobroruky „Poloopice a opice“, vydané v edici Zvířata celého světa. SZN, Praha 1979. K článku E. Vlčka na s. 516, snímek Zdeněk Thoma