Zlomky čelistí a zubů Macaca sylvana florentina, Koněprusy, H6-7