Rentgenogram úlomků kosti pažní a stehenní Macaca sylvanus majori z Koněprus