Všichni tři živočichové uvedení pod článkem jsou zástupci kmene Vendobionta, kteří žili v době před 670 až 580 miliony let a pomalu vymizeli (nikoli tedy náhle vyhynuli) koncem proterozoika. Jak ukazují nálezy v Austrálii, Evropě, Namibii a Severní Americe, byli rozšířeni po celém světě. Tito zvláštní živočichové bez úst, schránek a koster nemají vztah ke kambrické a pozdější fauně, a proto se považují za slepě končící pokus přírody.