Mezi krásná a zapomenutá česká údolí patří povodí Mohelky, Zábrdky a Skalského potoka na Mladoboleslavsku. Na obrázku vidíme jednu z mála skalních věží, které jsou vyvinuty ve vápnitých pískovcích jizerských vrstev české křídové tabule. Vápnité polohy vyvětrávají v podobě výrazných říms. Snímek Hana Rysová