Černolické skalky se zvedají jako přerušovaná skalní stěna tvořené ordovickými křemennými pískovci, které byly nad Všenory zpevněny na křemence. Rozpukání, železité povlaky a chudé porosty vytvářejí barevně bohaté enklávy podobné japonským mechovým zahradám. Černolické skalky jsou spjaty i s pobytem Mariny Cvetajevové, jedné z největších básnířek 20. století, která ve Všenorech žila a chodila na dlouhé výlety do okolních lesů. Snímek Hana Rysová