Divokost a barvitost granodioritové Vlčí rokle u Požár na Sázavě, jíž protékal podzemní tok, našla své místo v jedné z povídek Jaroslava Haška, který jinak mezi české turisty rozhodně nepatřil. Snímek Hana Rysová