V karbonských arkózách mezi Nelahozevsí a Kralupy lze vidět mimořádně hodnotný soubor fantastických tvarů mikroreliéfu - převisů, dutin a voštin. Jmenuje se Dvořákovy skalky (pod nimi vede Dvořákova stezka) a byl navržen k ochraně jako přírodní rezervace. Snímek Hana Rysová