Některé nálezy z fosforitových formaci Doushantuo:

c. fosilní úlomky řas podobných dnešním červeným řasám rodu Prophyra.