Některé nálezy z fosforitových formaci Doushantuo:

b. čtyřbuněčné stadium fosilního embrya