Geodiverzita podmiňuje biodiverzitu (a opačně), jedna i druhá je úzce spojena s vodou. "Hydrodiverzita" v makrofotografickém pohledu zaujala Ing. Milana Blšťáka. (Snímek Milan Blšťák)