Dospělým šimpanzům shodně s námi se v chlupech na hlavě a části hřbetu ztrácí pigment a ostatní těmto