Devonská lilijice rodu Sciphocrinites ze středočeského Lochkova. Snímek Bořivoj Záruba