Spodnojurský crinoidový vápenec z Würtenbergu tvořený lilijicemi. Snímek Bořivoj Záruba