Středomořský nezmar Obelia geniculata, Nomarského diferenciální interferenční kontrast, vlevo polypové stadium (zvětšení 70×), vpravo stadium medúzové (zvětšení 120×)

Snímek J. Reischig na mikroskopu Olympus AX70 Provis