Statoblasty mechovky Plumatella fungosa, Nomarského diferenciální interferenční kontrast, zvětšení 120×

Snímek J. Reischig na mikroskopu Olympus AX70 Provis