Sklerity a kotvice mořských organizmů v Nomarského diferenciálním interferenčním kontrastu při zvětšení 600×. Fotografoval na mikroskopu Olympus AF70 Provis J. Reischig (Referenční pracoviště firmy Olympus v Biologickém ústavu LF UK v Plzni).