Vápnitá destička třetihorní kokolitky Dictyococcolites ornatus (zvětšeno 10 000×). Jednobuněčné planktonické řasy kokolitky (Coccolithophorales) žijí již od jury v ohromném množství v oceánech. Tím, že odčerpávají při tvorbě svých karbonátových schránek, které se usazují na dně oceánů, velké množství oxidu uhličitého, snižují jeho koncentraci v atmosféře a podílejí se tak na kontrole skleníkového efektu. Rovněž jejich produkce dimethylsulfátu, který slouží jako kondenzační jádra nad širými oceány, významně ovlivňuje oblačnost a tím různé klimatické parametry. Změny produktivity kokolitek, které paleontologové studují v mořských sedimentech, slouží při modelování paleooceánografických a paleoklimatických změn v geologické minulosti.

Text a snímek J. Krhovský