Korál Caliapora battersbyi (zvětšeno 4×) se ve středním devonu, v době před 377 miliony let, poměrně náhle rozšířil do všech tropických moří světa. Jeho dnešní nálezy od Malajsie napříč celou Asiií a Evropou až po Kanadu naznačují rozsah tehdejšího rovníkového oceánu. Tyto nálezy podávají důkaz nejen o odlišném průběhu podnebních pásem v geologické minulosti Země, ale i o tom, že hladina světového oceánu byla v té době až o několik set metrů výše, než je dnešní,a že v souvislosti s tím byla zcela odlišná i paleografická situace. Nález pochází z vrtu na severovýchodní Moravě, z hloubky několika kilometrů pod nasunutými okraji Západních Karpat.

Text a snímek J. Hladil