Kompletně zachovaný kalich s částí stonku lilijice Eucrinus liliiformis podává další informaci do mozaiky celkového obrazu společenstva mořského dna na počátku druhohor (jednotlivé články stonků mořských lilijic byly na obálce Vesmíru č. 12/1995. Snímek © Bořivoj Záruba