Fosilní pozůstatky olistěných větví karbonské stromovité plavuně Lepidodendron simile nalezený v Nýřanech. Snímek © Bořivoj Záruba