Korýš Aeger tipularius z jurských litografických vápenců v Německu. Stupeň zachování a povaha horniny poskytují množství údajů pro rekonstrukci původního sedimentačního prostředí. Snímek © Bořivoj Záruba