List mladotřetihorní olše druhu Alnus julianiformis z Března u Chomutova dává tušit, jak přibližně vypadal vegetační pokryv v Podkrušnohoří té doby a jaké bylo v té době klima. Snímek © Bořivoj Záruba