Fosilní živočichové se mnohdy zachovali do té míry, že je můžeme detailně porovnávat s jejich dnešními příbuznými. Z tohoto srovnání lze vyvozovat razsah morfologických změn, k nimž došlo během dlouhých geologických období. Na snímku hvězdice Urasterella asperulu, která žila na mořském dně v oblasti dnešního Německa před 390 miliony let. Snímek © Bořivoj Záruba