Evoluce ryb je nejlépe probádaným úsekem historie obratlovců, protože se často dochovaly překvapivé detaily jejich anatomické stavby. Na snímku je třetihorní ryba Scatophagus frontalis z italské lokality Monte Bolca. Snímek © Bořivoj Záruba