Komerční prezentace
Registrace uživatele

Přihlašte se k odběru informací, novinek, získejte přístup do diskuzního fóra.

Vesmír č. 10
Vesmír č. 10
Toto číslo vychází
2. 10. 2017
Novinky
Zdarma jedno celé číslo Vesmíru v pdf.
• Říjnové číslo Vesmíru
reklama

Diskuse: Londýnský smog v českých vesnicích

Martin Braniš
Vesmír 90, 13, 2011/1
26. 1. 2011

Kamna na peletky

Martin Sluka

Vážený pane profesore,

děkuji za článek, který konečně popsal to, co my, chemici mající to problematické štěstí pobývat nějakou dobu na vesnici v severních Čechách, důvěrně známe: chemickou válku začínající za inverze každý podvečer.

Mám akorát jednu, ale důraznou připomínku: kamna na peletky na rozdíl ode všech vyjmenovaných (Topení dřevem se stává ušlechtilou a žádoucí činností) neregulují výkon množstvím vzduchu vstupujícím do procesu hoření, ale množstvím paliva. Vzduch je do hořáku peletkových kamen vháněn ve velkém množství dmychadlem a hoření probíhá vždy za přebytku kyslíku. Proto u peletkových kamen se asi nedá hovořit o tom, že by přispívaly k nárůstu smogu.

S pozdravem

Martin Sluka, martinsluka@mac.com

22. 1. 2011

nesouhlasím

Pavel Uttendorfský

Nesouhlasím s poznámkou redakce. Cituji z článku: "Ano, topení pevnými palivy, i když jde o obnovitelné zdroje, je problém, který je třeba řešit"- nevyplývá přímo, že zákonem, ale dá se to předpokládat. "Jednoduchá, byť dobře táhnoucí kamna tedy patrně nebudou k řešení problému stačit. Nic ale není na tomto světě zadarmo. Pokud chceme využívat jako obnovitelného zdroje energie spalování biomasy a mít zároveň v našich sídlech čisté ovzduší, budeme tomu muset přinést i nějakou oběť. Nechceme-li, aby to bylo na vrub našeho zdraví, nejspíše to bude oběť finanční." - autor zřejmě na vesnici nebydlí, tudíž chce finanční oběti po jiných. V celém textu není zmínka o tom, že by se ptali na to, jestli někomu místnímu vadí špatná čistota ovzduší. Z toho, že lidé mají přivedený plyn a netopí jím dovozuji, že nemají peníze. Kde vidíte chybu v mé logické úvaze? Tento článek přesně zapadá např. k návrhu zákona na kontrolu toho, co lidé spalují včetně kontrol popela v bytech http://blisty.cz/art/50654.html a i proto ho považuji za účelovou propagandu a je mi líto, že seriozní časopis se k tomu propůjčuje. A takovýchto článků už bylo za poslední léta několik.

Pavel Uttendorfský, tik@cbox.cz

POZNÁMKA REDAKCE: Chápu vaše obavy, ale přesto trvám na tom, že není fér podsouvat autorovi, co nenapsal. Od popisu jevu je k propagandě přeci ještě daleko.

Nicméně obě Vaše poznámky otvírají další otázky, na něž nebudou mít všichni shodnou odpověď. Jednou z takových otázek je, zda máme právo na zdravé životní prostředí (v daném případě čisté ovzduší) a zda (či do jaké míry) máme právo životní prostředí znečišťovat (využívat). A možná není tak podstatné, zda to je proto, že na to nemáme či naopak právě proto, že na to „máme" (můžeme si to dovolit). Třeba jízdu „pro radost“ čtyřkolkou v jinak klidném dni.

Trochu dále je jiná otázka - ale obdobného druhu - zda máme právo na nezdravý životní styl mající za následek choroby vyžadující nákladnou zdravotní péči. A stejně jako u předchozí otázky se dostáváme na pole politiky, kde se názory jednotlivých lidí na ideální a spravedlivé řešení zcela jistě liší. Ale politikou se zde nechci zabývat. Na zákony často oprávněně žehráme. Zkuste si však představit společnost, kde by jediným zákonem byl zákon silnějšího.

Za redakci Vesmíru Ivan Boháček, bohacek@vesmir.cz  

21. 1. 2011

Komunista nebo zloděj?

Pavel Uttendorfský

Obzvlášť závěr článku je velmi výživný. Převyprávím: Chceme, abyste žili v čistém prostředí i když vám to špinavé nevadí, tak vám zákonem nařídíme utratit spousty peněz, které nemáte, za něco, co vůbec nechcete.

Jak si autor vysvětluje, že lidi mají domů přivedený plyn a netopí jím?

Musím bohužel konstatovat, že ekologistické články ve Vesmíru mají nižší úrověň než články v časopise Hnutí Duha "Sedmá generace". Úlitba ekologistickému bohu?

Pavel Uttendorfský, tik@cbox.cz

POZNÁMKA REDAKCE: Při vší úctě jste ovšem autorovi podstrčil, co nejenže nenapsal, ale ani z textu nelze dovozovat.

Příspěvky 1 - 3 z celkem 3
« první    < předchozí  ·  další >    poslední »