Komerční prezentace
Registrace uživatele

Přihlašte se k odběru informací, novinek, získejte přístup do diskuzního fóra.

Vesmír č. 10
Vesmír č. 10
Toto číslo vychází
2. 10. 2017
Novinky
Zdarma jedno celé číslo Vesmíru v pdf.
• Říjnové číslo Vesmíru
reklama

Diskuse: Je jazyková regulace potřeba?

Václav Cvrček
Vesmír 87, 811, 2008/11
5. 4. 2009

Čeští jazykovědci, přestaňte filosofovar a dělejte konečně nšco užitečného

Jiří Šoler CSc.
Podle článku by se zdálo, že snad jen čeština má nějaká fixní jazyková pravidla. Není to pravda. Každá anglická sekretářka má v šuplíku příručku zvanou "Spelling and hyphenation dictionary" a když si není jistá dělením slov či pravopisem, prostě se do ní podívá. I když dnes asi méně často - díky užitečné práci anglických lingvistů má k dispozici, alespoň pokud píše na počítači, pomůcku pro kontrolo pravopisu a gramatiky. Pomůcky fungující tak trochu pragmaticky - většina chyb, na které upozorní, skutečně existují, pouze malá část vzniká z nedokonalosti pomůcky; naopak některé chyby nenajde. Přesto je taková pomůcka velmi užitečná a je přirozenou součástí jazykové kultury toho kterého jazyka. Bohužel nástroje, kteří nám dali k dispozici čeští lingvisté jsou velmi nedokonalé.

Nutným předpokladem gramotnosti současného člověka je umět využívat schopnosti počítačů. Kolik lidí mezi našimi "lingvisty" to dokáže? Máme bohužel střední školy a maturanty bez matematiky a absolventy "vysokých škol", zejména jejich filosofických fakult, kteří takovou gramotnost prakticky nezískali. Podle mých znalostí jediné pracoviště, které dokáže kvalifikované skloubit lingvistiku a počítače je na MFF UK v Praze na Malostranském náměstí. Kdy se dočkáme od našich lingvistů skutečné podpory jazykové kultury na vyšší úrovni, než jsou nepraktické úvahy jako tento článek?

Často dělám různé překlady, a právě tam, kdy neformuluji samostatně celé myšlenky, ale často hledám spíše ekvivalenty některých výrazů nebo frází, mi často utečou takové chyby, jako nesouhlas podmětu s přísudkem v rodě, pádě či čísle. A velice bych uvítal pomůcku, která by mi pomohla takové chyby hledat. Bohužel, dnešní testy správné gramatiky zachytí tak chybějící interpunkci. Kdy se od českých lingvistů dočkáme lepších pomůcek?

Pomoc jazykových odborníků autor občas potřebuje. Vzpomínám si, jak jsem kdesi chtěl nahradit zájmeno "týž" zájmenem "tentýž", ovšem vše v druhém pádě. Přestože užívám svou českou mateřštinu přes 60 let, najednou jsem si nevěděl rady. Potom jsem kdesi v Internetu našel poradnu, tam jsem se dočetl, že obě zájmena mají stejný druhý pád a byl jsem spokojen. Tak takovou službu ano, za tu lingvistům poděkuji, ale ne za prázdné nepraktické plácání.

Dříve na "jazykovou čistotu" dohlíželi různí jazykoví redaktoři a podobní lidé. Dnes, i díky rozvoji Internetu, ale i celkovému společenskému uvolnění, vzniká stále více materiálů bez takového dozoru. Ale právě tady mohou napomoci různé pomůcky toho typu, jaké jsem popsal v prvém odstavci, a to nevynuceně a na základě dobrovolnosti. Šokuje mne, kolik pravopisných chyb a ještě více chyb při dělení slov se dostane třeba do tisku. Tady zjevně chybí vyšší kultura různých nástrojů a pomůcek, pomocí kterých jsou takové materiály připravovány. Nebo základní počítačová gramotnost jejich autorů. Dnes je totiž samozřejmé, že autor předkládá materiál v počítačem čitelné formě, která už neprochází rukama žádného sazeče či písařky.

Hrůznou jazykovou kulturu můžeme vidět právě v internetových fórech, v oněch SMS apod. Není tomu tak jen v češtině, podobný zmatek je i v jiných jazycích. Přiznám se, že i já v těch krátkých sděleních mám více neopravených překlepů či jiných chyb, prostě sdělení "odpálím" bez dostatečné kontroly. Ale nemělo by tomu být u závažnějších a rozsáhlejších sdělení. Když se podívám na sdělení v angličtině či ruštině, není jazyková kultura lepší - počínaje spoustou nesrozumitelných zkratek přes různé recesní a žertovné formy (třeba ruská kultura "PREVED MEDVED") po spousty vulgarismů. Horší je, že se taková nekultura stává i způsobem myšlení mnohých, často pod vlivem Internetu. Ale s tím asi nikdo mnoho nenadělá (což je krásný rusismus).
10. 4. 2009

Neškodí si poslechnout...

Jiří Lupoměský
http://www.rozhlas.cz/leonardo/audio/_audio/00802121.mp3
10. 4. 2009

Ad: Ano...

Jindřich Běťák
Říkáte: Jeho argumentace typu "předpokládám, že většina by na takovou otázku (zda by mluvčí změnili svůj způsob vyjadřování, kdyby nebyly příkazy a zákazy) odpověděla záporně" je pro autora zcela typická: on předpokládá=ví všechno (nejlépe), aniž by svoje názory opíral o systematický průzkum, jazykovědci (ačkoli sám se jím prezentuje!) se pokoušejí o kodifikaci jazyka pouze proto, aby měli co dělat, protože nevědí to, co ví on...(!)
1. Předpokládám, že slovem "předpokládám" autor mínil "předpokládám". Kdyby měl na mysli "vím", napsal by "vím".
2. No a teď mi vysvětlete, co jste mínil výrazem "smysluplnou" v nadpise svého příspěvku. Ale tak, aby to bylo konsistentní s citovanou větou. Udělejme tedy průzkum, zjistíme, že lidé mluví jazykem esemesek, a další krok bude jaký?
3. Řekl bych že to není tak složité, jak se Vám zdá. Jazykovědci se pokoušejí o kodifikaci jazyka jednoduše proto, že to vyžaduje výuka. Dospělí se pak vyjadřují nejlépe, jak umějí, vždy ale tak, aby se domluvili. Když budu mluvit podle příkazů, ale bude hrozit, že se nedomluvím, k čemu mi to bude? Napíšu třeba "předpokládám", ale čtenář bude číst "vím", například.
10. 4. 2009

Ano, (smysluplná) jazyková regulace je potřeba

Jiří Lupoměský
Nechci rozebírat názory p. Cvrčka v jeho opakovaných příspěvcích týkajících se češtiny, ono to vlastně ani nejde. Odpověď na otázku položenou v nadpisu jeho posledního článku je obsažena/skryta v titulu samém: kdo je kvalifikovaným filologem/lingvistou/jazykovědcem, nebo alespoň obecným vzdělancem, ví, že regulace třeba není. Jeho argumentace typu "předpokládám, že většina by na takovou otázku (zda by mluvčí změnili svůj způsob vyjadřování, kdyby nebyly příkazy a zákazy) odpověděla záporně" je pro autora zcela typická: on předpokládá=ví všechno (nejlépe), aniž by svoje názory opíral o systematický průzkum, jazykovědci (ačkoli sám se jím prezentuje!) se pokoušejí o kodifikaci jazyka pouze proto, aby měli co dělat, protože nevědí to, co ví on...(!) No, nevím, školy nemám, ale děsím se stavu (kterého se naštěstí nedožiju), kdy beletrie bude psána jazykem dnešních esemesek...A protože znám docela dobře nejen český jazyk, vím, jak fantastická je čeština ve svých vyjadřovacích schopnostech a informační hodnotě ve srovnání i s takovými jazykovými giganty, jako je angličtina nebo němčina. Jsem v mailovém styku se svými kolegy ve světě a vím, jak obtížné je jenom zjistit, zda komunikuji s mužem či ženou.
Doporučuji p. Cvrčkovi ještě nějaký čas studovat, číst, dívat se a poslouchat (i hodně daleko) okolo sebe, zrát, a pak, možná, dělat soudy a dávat rady. Jak čtu jeho články, tak bych ho šacoval tak na dvacet let, pak možná něco pochopí.

Jiří Lupoměský
Příspěvky 1 - 4 z celkem 4
« první    < předchozí  ·  další >    poslední »