Komerční prezentace
Registrace uživatele

Přihlašte se k odběru informací, novinek, získejte přístup do diskuzního fóra.

Vesmír č. 10
Vesmír č. 10
Toto číslo vychází
2. 10. 2017
Novinky
Zdarma jedno celé číslo Vesmíru v pdf.
• Říjnové číslo Vesmíru
reklama

Diskuse: Snižují vyšší teploty odpar?

Václav Cílek
Vesmír 86, 713, 2007/11
10. 4. 2009

mýlí se Vesmír, ne IPCC

Jan Hollan
Není od věci držet se pravidla dvakrát měř, jednou řež.
Když to nedělá autor, měla by redakce nebo recenzenti, totiž radši přeměřovat, než něco vyjde tiskem. Tři roky nejsou docela nedávno, a k tématu vyšly kromě nerecenzovaného sborníku i skutečně vědecké publikace. Ve druhém dílu zprávy IPCC je na ně odkaz na str. 511
-- viz více i s relevantními URL druhý příspěvek v textu
http://amper.ped.muni.cz/glot/a/msg00065.html

Zpráva IPCC byla v době uzávěrky čísla již několik měsíců dostupná... Chce se Vesmír stát obdobou Blesku?

Jan Hollan
10. 4. 2009

Podle měření základního výparoměru se výpar z vody v ČR zvětšuje

Měření výparu z vodní hladiny provádí již řadu desetiletí výparoměry typu GGI v některých klimatických stanicích Český hydrometeorologický ústav. Zhodnocení trendu zatím patrně nebylo zpracováno, nebo jsem jej nezaregistroval.
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., v.v.i. provozuje velkoplošný výparoměr (tzv. základní) ve Hlasivu u Tábora, k dispozici je řada pozorování od roku 1957. Od roku 1985 výpar z vodní hladiny za vegetační období má vzestupný, statisticky význmaný trend.
Skutečně je tedy třeba vycházet z pozorování, ale v oblasti, kterou posuzujeme (netrofám si odhadovat, kam lze výsledky měření extrapolovat, určitě ne na celé povodí Labe, v nížinách i na horách mohou být poměry odlišné).

Výpar z plochy krajiny (územní výpar), na kterém silně závisí velikost odtoku, je od výparu z vody dosti odlišný. Je ovlivněn bilancí vody v půdě a vegetaci, na většině území ČR závisí více na srážkách, než na teplotě vzduchu. Jeho změna při oteplování může být proto v závislosti na velikosti a příp. trendu srážek dosti rozdíná.
Výsledky, které poskytuje Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M pro odhad budoucího vývoje hydrologických poměrů, vycházejí z modelování základních bilančních procesů v povodí, ovlivněných srážkami, teplotou vzduchu a relativní vlhkostí vzduchu, nikoliv z názorů či předpoladů. Kdo však ví, který scénář klimatické změny bude nejbližší skutečnému vývoji?

Příspěvky 1 - 2 z celkem 2
« první    < předchozí  ·  další >    poslední »