Komerční prezentace
Registrace uživatele

Přihlašte se k odběru informací, novinek, získejte přístup do diskuzního fóra.

Vesmír č. 10
Vesmír č. 10
Toto číslo vychází
2. 10. 2017
Novinky
Zdarma jedno celé číslo Vesmíru v pdf.
• Říjnové číslo Vesmíru
reklama

Diskuse: Sázet, nebo kácet?

Jiří Šantrůček
Vesmír 86, 417, 2007/7
25. 5. 2009

Sázet, nebo kácet?

Radek Maleč

K příspěvku „Sázet, nebo kácet?“

Vesmír 86, 417, 2007/7.

S experimentováním je potíž. Řekne-li se „les“, snad každý si představí stromy a rostliny. Je-li tedy pozorována „bublina“ metanu nad lesy, pak nás asi na prvním místě napadne zabývat se sledováním produkce metanu rostlinstvem. První potíž celé problematiky je v tom, že pokud chceme monitorovat fungování nějaké části systému je výhodné tuto část separovat a monitorovat ji samostatně, aby se tak vyloučil vliv okolí. Takto byla pravděpodobně experimentálně ověřována popisovaná teorie o produkci metanu rostlinstvem deštných lesů. Tímto způsobem ale sledujeme námi vytipovaného „hlavního podezřelého“ v jiných podmínkách než v jakých „zločin“ provádí. Les není soubor individuálních jedinců, les je systém vzájemně se ovlivňujících jedinců. Takovéto experimentování pak přináší jisté zkreslení. Správná interpretace výsledků takových experimentů není možná bez znalosti korelace mezi experimentem se separovaným jedincem v simulovaném prostředí a tím samým jedincem v prostředí (v podmínkách) jež nás zajímají. Na druhém místě bychom pak neměli zapomínat, že les nejsou jen rostliny. Náš „hlavní podezřelý“, tedy rostlinstvo, může být nevinný. Les tvoří i ty jeho méně patrné části jako například houby, plísně, mikroorganismy, hmyz a také tlející těla rostlin, živočichů atd. Vznáší-li se oblak metanu nad deštnými lesy, je velice pravděpodobné, že neodhalíme jeho příčinu pouhým monitorováním produkce metanu jednotlivými rostlinami v laboratořích. Mýcení lesů není jen pokácení stromů, je to „vymazání“ něčeho většího.

Příspěvky 1 - 1 z celkem 1
« první    < předchozí  ·  další >    poslední »