Komerční prezentace
Registrace uživatele

Přihlašte se k odběru informací, novinek, získejte přístup do diskuzního fóra.

Vesmír č. 10
Vesmír č. 10
Toto číslo vychází
2. 10. 2017
Novinky
Zdarma jedno celé číslo Vesmíru v pdf.
• Říjnové číslo Vesmíru
reklama

Diskuse: Dvakrát o vědě a jejím hodnocení

Milan Elleder, Rudolf Zahradník
Vesmír 85, 5, 2006/1
10. 4. 2009

Základem musí být morálka

Jiří Šoler CSc.
Zbraslav, 25. dubna 2006
Vážená redakce,
Stal jsem se předplatitelem Vašeho časopisu Vesmír a hned v prvém zaslaném čísle mne zaujal dopis Prof. MUDr. Milana Elldera: „Jak udělat z ČR vědeckou velmoc“, zejména jeho představa, jaké postavení by měla mít věda ve vyspělé společnosti: Představa ideálního stavu. Má zcela pravdu, že „Vědci a jejich instituce existují v určitém prostředí a jejich stav odráží do značné míry stav společnosti.“ Nemohu ovšem souhlasit s jeho názorem, že „Nemyslím, že by to (špatné postavení vědy) bylo vinou vědců.“ To souvisí zejména s dalším dopisem uvedeném na téže stránce a podepsaném „Čestným předsedou AV ČR prof. Rudolfem Zahradníkem“.
Moje osobní zkušenost s komunistickými kádrováky mne přesvědčila, že základní podmínkou pro jakoukoliv náročnou duševní práci je minimální existenční jistota. Nejde jen o materiální zajištění, i když pravda, na rozdíl ode dneška poskytovaly už dávno vědecká pracoviště – dříve převážně university – svým členům přinejmenším byt a stravu a tím je, na rozdíl od současné praxe, chránila alespoň před tou nejtíživější existenční nouzí. Mnohem důležitější je ovšem skutečné akademické klima a respektování těch nejelementárnějších pravidel morálky a slušnosti mezi jejími členy – pokud tomu tak není, nesou část viny za tuto situaci sami vědci. Bylo tomu tak za vlády komunistů, kdy komunističtí kádrováci a jejich slouhové – práskači, často z těch nejvyšších vědeckých kruhů – bránili často těm nejschopnějším uplatnit své schopnosti. Jedním z nich byl, jak dále ukáži, i dnešní „čestný předseda AV ČR Rudolf Zahradník“.
Po státním převratu v listopadu 1989 jsme doufali, že se situace změní. Bohužel opak byl pravdou – pouze staré komunistické kádry, které se ukryly ve sféře šedé ekonomiky, nahradila nová generace chartistických kádrů (povětšinou „bývalých“ komunistů – osmašedesátníků), diktaturu komunistů nahradila diktatura fašistů z Občanského fóra a jeho pohrobků a jejich slouhů, pokud jde o morálku, k žádné podstatné změně nedošlo. A tak se i bývalí komunističtí práskači z Akademie převtělili v práskače chartistické, k žádné jiné podstatné změně, alespoň pokud jde o morálku.
V letech 1992-1996 jsem byl zvolen poslancem Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, kde jsem ze zabýval mj. otázkami politických zločinů komunistického i chartistického režimu, část z nich je opublikována na Internetové adrese http://jirisoler.wz.cz v oddíle „interpelace“. Patří k nim i interpelace tehdejšího premiéra prof. Václava Klause „ve věci postavení politických udavačů v ústředních orgánech“, http://jirisoler.wz.cz/klausudavaci.html . Tím „ústředním orgánem“ byla Akademie věd a tím práskačem právě jmenovaný nynější „čestný předseda“ prof. Rudolf Zahradník. Je tam bohatě zdokumentována jeho práskačská činnost jak z dob komunismu, tak z doby vlády chartistů. Obávám se, že dokud bude AV ČR uctívat jako „čestného předsedu“ komunistického a chartistického práskače, bude to vážnou překážkou, aby získala v naší společnosti postavení, které by si zasloužila. Obávám se dokonce, že odér, který je důsledek této demonstrace amorálnosti vychází, může ohrozit pověst české vědy ještě na dlouhou dobu.
Osobně nemám s prof. Zahradníkem jiné zkušenosti, ale na žádost kolegů z emigrace jsem tento materiál poskytl jako součást přehledu „hříchů“ prof. Zahradníka na stránce http://members.tripod.com/gamma-photon , kde se s nimi může čtenář seznámit. Pokud je materiál na této stránce podložen, dokumentuje další narušení elementárních principů vědecké etiky touto osobou, zejména ve spojitosti s fiktivním vynálezem trhaviny „Krakaten“. Podrobnější posouzení ponechám na čtenáři.
Domnívám se, že pokud chce česká věda získat opět dobré postavení ve společnosti, nebude k tomu stačit jen odborná zdatnost, ale i minimální návrat k pravidlům akademické morálky. Ale o to ze musí zasloužit především sami vědci, a to ani ne tak na základě svých odborných kvalit, jako spíše odvážných občanských postojů

Jiří Šoler
Příspěvky 1 - 1 z celkem 1
« první    < předchozí  ·  další >    poslední »